כריתת עצים | הענק וגנו – גנן מומלץ באזור המרכז ברחובות נס ציונה ראשון לציון

כריתת עצים

גיזום עצים

עץ הוא כריתת עצים נס ציונה גיזום עצים ראשון לציון רב-שנתי בעל גזע מרכזי כריתת עצים ראשון לציון ממנו צומחים ענפים מכוסי עלים וגובהו לרוב כריתת עצים רחובות

שני גיזום עצים בית חנן צמחו האחד בסמוך לשני
·
תיאור  נס ציונה גיזום עצים ראשון לציון
המאפיין המובהק של עצים הוא גודלם וגובהם ביחס לצמחים אחרים וכמות העלים.  ראשון לציון ספק כריתת עצים באר יעקב הוא תכונה כריתת עצים רחובות המאפשרת לעצים להתחרות  נס ציונה גיזום עצים ראשון לציון כשמשאבים אחרים, כמו  נס ציונה גיזום עצים ראשון לציון חיוניים מצויים בשפע, ובעצם להיהפך למין הצמחי השליט בסביבות כאלה. גם בסביבות יבשות יותר כמו בסוואנה באפריקה גובהם של עצים משמש תכונה הישרדותית. שם גדלים למשל עצי שיטה לגובה כדי להתחמק מרעייה של  נס ציונה גיזום עצים ראשון לציון בתנאי גידול רבים, מפתחים עצים גזע מרכזי אחד, המקנה להם את תצורת הגידול המקושרת פעמים רבות עם עצים. אולם עצים רבים, מפתחים גזעים מרובים במיוחד כשגידולם אינו מוגבל בכמויות אור. גמישות זאת בצורת הגידול היא גם מאפיין של עצים רבים ומבטאת את יכולת התאמתם לתנאים שונים. אם כן, עצים נבדלים משיחים בעיקר בגובהם ולעתים גם במספר הגזעים, אך במקרים רבים קשה להבחין בין עץ לשיח, שכן מיני עצים ושיחים בתנאים שונים יוצרים רצף של תצורות גידול שקשה לשרטט בו גבול בין שתי התצורות. כיום גם מצויים עצים ננסיים רבים מעשי ידי אדם שגודלם קטן משל  נס ציונה רבים, כמו עצי בונסאי, אשר נחשבים עדיין עצים. שני מאפיינים חשובים של העצים הם העלווה (מכלול הענפים והעלים),  יבנה צומחת בסמוך  רחובות אלא נס ציונה מה ממנה, דבר המותיר מקטע של גזע חשוף מהקרקע ועד לעלווה, והחומר העיקרי המרכיב את הגזע והענפים: העץ, אשר קרוי על שם הצמח עצמו. בעברית המילה עץ משותפת גם לחומר הגלם וגם לצמח, בעוד המילה אילן משמשת רק לעץ הצומח. גם ברוב השפות האחרות קיימות מילים נפרדות לציון הצמח והחומר; כך למשל באנגלית משמש tree לציון הצמח ו-wood לציון החומר.

החומר עץ הוא סוג של עצה שניונית

נס ציונה החומר עץ לסוג של עצה שניונית. עצה היא אחת גיזום עצים הרקמות הוא גיזום עצים ראשון לציון להעברת חומרים בצמחים וסקולריים: השיפה מעבירה גיזום עצים בית חנן ובעיקר סוכרוז – לכל חלקי הצמח שאינם ירוקים ולפיכך אינם פוטוסינתטיים (מקור הסוכרוז בתאים הפוטוסינתטיים, בהם הוא נוצר ממים ומפחמן דו-חמצני בתהליך הקרוי מעגל קלווין). העצה מעבירה בעיקר מים, מלחים ומינרלים, והיא מורכבת ברובה מתאים מתים – בניגוד לשיפה. עצה שניונית היא עצה דחוסה שהתפתחה במשך שנים. הצורה הנפוצה ביותר של עצה שניונית היא חומר העץ, כאמור המרכיב העיקרי של גזע וענפי צמח העץ.
החומר עץ מורכב מכמה תרכובות בסיסיות:
נס ציונה רב-סוכר פולימרי המורכב מיחידות של גלוקוז.  יבנהאת דופן כריתת עצים ראשון לציון רוב תאי הצמחים, נחשב הגלוקוז לתרכובת האורגנית גיזום עצים בית חנן ביותר על פני כדור הארץ.
·ליגנין: 20 עד 30%; פולימר צמחי המורכב  נס ציונה של פנילפרופאן (תרכובת ארומטית בעלת טבעת הוא גיזום עצים  באר יעקב בדופן תא הצמח את  רחובות שבין מולקולותהתאית. ליגנין מסונתז בתא מחומצת  נס ציונה
·המיצלולוז: 20 עד 30%; רב-סוכר פולימרי המורכב מיחידות של חד-סוכרים שונים, כגון גלוקוז, גלקטוז ומנוז.
·חומרים אחרים: 1 עד 15%; שומנים, חלבונים, כריתת עצים נס ציונה גיזום עצים ראשון לציון
צמחים עציים[

הדקל אינו נחשב לעץ אמיתי

עצים מופיעים באלפי  באר יעקב שונות של צמחים. בהערכה גסה  יבנה מספר זה מהווה רבע  ראשון לציון מיני הצמחים  רחובות קיימים חמישה כריתת עצים נס ציונה ראשיים של צמחים עציים; שניים מהם נחשבים לעצים אמיתיים: עצי המחט והעצים רחבי-העלים. גזעם וענפיהם של העצים המשתייכים לשני סוגים אלו עשויים עץ. עץ כחומר גלם המופק מעצים רחבי-עלים מכונה באופן מסורתי עץ קשה, ואילו העץ של המחטניים מכונה עץ רך. לחלוקה זו קשר רופף בלבד לקושיו האמיתי של העץ; עץ האורן, למשל, המחטנאי הידוע ביותר, קשה בהרבה מרוב העצים רחבי-עלים.
הצמחים בשלוש הקבוצות הנותרות נחשבים לצמחים דמויי-עץ; אלו הם עצי השרך, הדקלאים והציקסינים גיזום עציםוחושבים שהם דקלים). בשלוש קבוצות אלו אין התעבות שנתית של הגזע, ולפיכך קוטרו שווה במידה זו או אחרת לכל אורכו. ניתן  נס ציונה זאת בצורה טובה בדקל, אשר אכן אינו נחשב לעץ אמיתי. לצמחים מסוימים תכונות רבות המשותפות להם ולעצים, אך הם אינם נחשבים אף לדמויי-עץ. עצי הבמבוק, למשל, משתייכים למשפחת הדגניים, בדומה  נס ציונה גיזום עצים ראשון לציון, שעורה, תירס ואורז, על אף שגובהם מגיע ל-40 מטרים וגזעם עשוי רקמות הדומות לעץ.
התחום בבוטניקה העוסק בחמש הקבוצות של הצמחים העציים קרוי דנדרולוגיה כריתת עצים יבנה פירושו “תורה”). הענף מתמקד בעצים בעלי כריתת עצים ראשון לציון לאדם  נס ציונה
אנטומיה ופיזיולוגיה[עריכת קוד מקור | עריכה]

כריתת עץ

שורשיהם של עצים  באר יעקב עשויים לצמוח לממדים עצומים

עץ מת גיזום עצים ראשון לציון

ניצן של עץ גיזום עצים בית חנן

פריחתו של הדובדבן היפני

ענף של עץ עם אצטרובל

המרכיבים העיקריים של העצים הם השורשים, הגזע, הענפים והעלים. למרבית העצים יש פרחים; כל הפרחים באשר הם הופכים במרוצת הזמן לפירות. הכינוי עצי פרי משמש בדרך כלל לציון עצים הנותנים פירות הניתנים למאכל האדם, שכן כמעט כל העצים נותנים פרי כלשהו.
העצים מתחלקים לשתי גיזום עצים בית חנן עיקריות:
· עצים בעלי עלים רחבים מול עצי גיזום עצים בית חנן
· עצים בעלי  באר יעקב זרע) מול חשופי זרע
מגוון העלים בעצי הקבוצה הראשונה עצום; קוצים, כ יבנה רבים כעלים רחבים, למרות צורתם גיזום עצים בית חנן גיזום עצים ראשון לציון הבדלים גדולים קיימים גם בצורת גיזום עצים ראשון לציון  ראשון לציון מתפתחים עלים וענפים חדשים. גזעם של עצים כריתת עצים נס ציונה מגיע עד לקצה העץ, וכל הענפים צומחים ממנו; הענפים הצעירים ביותר קצרים ומופיעים בראש העץ, כך שהעלווה מקבלת צורת פירמידה. זהו המצב בעצי אשוח ואשוחית, למשל. בעצים אחרים מתפצל הגזע בשלב מוקדם למספר ענפים ראשיים, מהם מתפתחים ענפים משניים. עצי בוקיצה, אשור ותרזה נוהגים כך. הגובה מעל האדמה שבו מתחילים הענפים הראשונים לצמוח תלוי גם בקרבתו של העץ לעצים אחרים; ביער צפוף מתחילים הענפים לצמוח בגובה רב, ואילו עצים העומדים לבדם מצמיחים ענפים קרוב יחסית לקרקע. סידור הענפים בעצים רבים מאפשר חשיפה מרבית לאור השמש, וביערות צפופים לעצים הצומחים לגובה רב שרידות טובה יותר מאשר זו של העצים הנמוכים.

עץ חלול; פנים העץ נאכל לגמרי  באר יעקב ידיחרקים

טבעות העץ

כריתת עצים יבנהשל הסקוויה הענקית
העצים נבדלים ביניהם בצורת השורש. עצים מסוימים, כגון אלון, שומרים את השורש הבודד עמו נולדו, והלה גדל באופן תמידי ומעמיק בצורה מאונכת אל תוך האדמה. בעצים כריתת עצים רחובות מתפצל השורש בשלב מוקדם. בעצי תרזה, למשל, צומחים שורשי המשנה עמוק אל תוך האדמה, ואילו בעצי צפצפה נשארים השורשים קרוב לפני הקרקע וצומחים לרוחב.
כיוון צמיחת השורשים תלוי, בין השאר, בצפיפות האדמה ובעומק שבו מתחילה שכבת הסלע שמתחת לאדמה. בקרקע אוורירית ועמוקה כריתת עצים רחובות השורשים לצמוח לעומק, ואילו בקרקע צפופה ורדודה יצמחו השורשים לרוחב. צמחים דמויי-עץ, כגון הדקלים, לעולם לא מצמיחים שורש בודד ומאונך, אלא ניזונים משורשי-משנה רוחביים. שורשיהם של עצים גדולים עשויים להתפרש על פני שטח עצום ולגרום לבקיעת האדמה ולהרס של מדרכות וכבישים במקרה והשורש מנסה לבצבץ אל מעל לפני האדמה.
כריתת עצים יבנההרבייה של צמחים רבים. רוב כריתת עצים ראשון לציון ומכילים את כריתת עצים רחובות הרבייה הנקבי (השחלה) ואת כריתת עצים נס ציונה הזכריים (אבקנים) זה לצד זה. עצים מסוימים כריתת עצים נס ציונה פרחים זכריים או כריתת עצים נס ציונה בלבד, כך שניתן להגדיר כל פרט כ”עץ זכרי” או “עץ נקבי”. היות שרק הפרחים הנקביים המופרים הופכים לפירות, הרי שרק העצים הנקביים או העצים המעורבים נושאים פרי. רוב פירות העצים הי סוגים שונים של אגוזים שאינם ניתנים למאכל האדם. אגוז מוגדר כפרי יבש שבו קיים זרע אחד (ולעתים נדירות שניים) ושבו דופן השחלה של הפרח התקשתה עד מאוד והפכה דמוית עץ. רק מיעוט של העצים נותן פירות מאכל עסיסיים.
טבעות העץ[עריכת קוד מקור | עריכה]
מאפיין ידוע של העצים הוא כריתת עצים באר יעקב השנתיות שלהם, שבהן ניתן להבחין בחתך רוחבי של הגזע וכן ברהיטים ובמבנים אחרים העשויים עץ, המשמרים בדרך כלל את הטבעות (הפסים המופיעים ברהיטי עץ רבים הם למעשה טבעות, אלא שבמקרה זה נוסר העץ לאורך במקום לרוחב). גזע העץ מתעבה בהתמדה הודות לקמביום הווסקולרי (Vascular cambium). זוהי רקמה המצויה בין קליפת העץ ובין הליבה, ואשר מורכבת מתאי נבט (תאים בעלי יכולת התמיינות בלתי-מוגבלת; בעולם הצומח קרויים אלו תאי מריסטם) המתרבים ומתמיינים ללא הרף. תאים המתפתחים מהקמביום פנימה, לכיוון מרכז הגזע, הופכים לעצה שניונית, כלומר לעץ; תאים המתפתחים מהקמביום החוצה הופכים לשיפה שניונית – זוהי קליפת העץ.
כריתת עצים יבנה השניונית המתפתחת מהקמביום משתנה בהתאם לתנאי האקלים: כריתת עצים רחובות שחונה גורמת להתפתחות של עץ דליל יחסית, ואילו עונה גשומה גורמת להתפתחות עץ דחוס. בהיעדר משקעים מסתגל העץ למצב באמצעות יצירת עצה דלילה, רכה ובהירה, אשר דרכה מסוגלים המים לזרום ביתר קלות לכל חלקי העץ; תאי העצה הבהירה מכילים נוזלים רבים ודופן התא שלהם דקה. עם תחילת הגשמים מתגברת צפיפותה של העצה וצבעה מתכהה. חומרי מזון

הענק וגנו

ייתכנו הבדלים גדולים ברוחב הטבעות של כריתת עצים באר יעקב ממינים שונים. כריתת עצים ראשון לציון של עצי אלון, ערבה, צפצפה ודולב עשויות לעלות על רוחב של סנטימטר אחד, זאת לעומת עצי הטקסוס (סוג של מחטניים) ועצים גמדיים, אשר רוחב טבעותיהם קטן מ־3 מילימטרים. בעצים מחטניים רוחבן של הטבעות הכהות בלבד אינו מושפע מגורמים חיצוניים; שיעור הטבעות הבהירות (מבחינת הכמות הכללית של העץ הבהיר בגזע) לעומת הטבעות הכהות גדל בשנים גשומות וקטן בשנים שחונות; לפיכך עץ מחטני הגדל במהירות רך יותר מעץ הגדל באיטיות, שכן גדילה מהירה נעשית הודות לטבעות הבהירות בלבד, אשר רכות יותר מהכהות. בעצים רחבי עלים המצב הפוך, ורוחב הטבעות הבהירות בלבד אינו מושפע מגורמים חיצוניים.
דנדרוכרונולוגיה היא טכניקה בה נעשה תיארוך מדעי על פי טבעות העצים. באמצעות כריתת עצים רחובות זו ניתן לדלות פרטים היסטוריים רבים. כפי שהוסבר לעיל, משתנה רוחבן של טבעות העץ משתנה בהתאם לתנאי האקלים בזמן בו התפתחו; תת-הענף הקרוי דנדרוקלימטולוגיה עוסק בדליית פרטים על האקלים באזור מסוים לפני שנים רבות בהתאם לרוחבן של טבעות העצים. בדנדרוארכאולוגיה, לעומת זאת, נאספות קורות עץ ממבנים עתיקים וגילן (ומכאן – גיל המבנה) מוערך באמצעות ניתוח הטבעות. גורמים מסוימים – נמלים, למשל – מסוגלים להרוס את טבעות העץ, דבר המהווה מכשול לדנדרוכרונולוגיה. מכשול נוסף הוא הריקבון המתרחש לעתים בליבת הגזע של עצים עתיקים. ניתן עדיין לשער את גיל העץ לפי הטבעות החיצוניות, אך שיעור זה רחוק מלהיות מדויק.
אקולוגיה[עריכת קוד מקור | עריכה]
אזורים ומערכות אקולוגיות רבות על פני כדור כריתת עצים באר יעקב על פי סוג כריתת עצים רחובות העצים הצומחים בהם. שטח שבו גדלים עצים בצפיפות בינונית, המאפשרת מעבר של קרני השמש ביניהם, נקרא חורש. עצים הגדלים בצפיפות גבוהה יותר, כך שהאדמה שביניהם נשארת מוצלת, מהווים יער, ואילו שטח שבו גדל בעיקר עשב עם עצים בצפיפות נמוכה נקרא סוואנה. אזורי יער מוגדרים לפי סוג העצים הצומחים בהם: אזור המיוער בעצי מחט נקרא טייגה, ואילו אזור של עצים רחבי-עלים וירוקי עד מכונהיער גשם טרופי או יער גשם ממוזג.

 

התפתחותם של המחטניים

 

במרוצת הדורות מהווה הסתגלות אבולוציונית לתנאי הסביבה. כריתת עצים נס ציונה הפנים המזערי של כריתת עצים רחובות כריתת עצים נס ציונה מצמצם את איבוד המים ואת סכנת הקפיאה בטמפרטורות נמוכות. דבר זה מאפשר לעצי המחט להישאר ירוקי עד גם בחורפיםקשים. צפיפות העצים קטנה ככל שמתקרבים לקטבים של כדור הארץ; בקווי רוחב בני מעל ל-70 מעלות כמעט ולא צומחים עצים.
גובהו של אזור מסוים מעל לפני הים משפיע גם הוא על גדילת העצים בו. הטמפרטורות הנמוכות כריתת עצים רחובות מקטינות את הסיכוי לצמיחת עצים באזורים גבוהים; כריתת עצים יבנה של העצים שכן צומחים בגבהים כריתת עצים נס ציונה והם לעתים קרובות אינם מגיעים לממדים של עצים זהים הצומחים באזורים נמוכים. הסיכוי לצמיחת עץ בגובה רב תלוי גם בכמות השלג באזור: באזורים גבוהים הקרובים לקו המשווה (הרי האנדים בצ’ילה, למשל), צומחים עצים בגובה של 2,800 מטרים מעל לפני הים, ואילו בהרי האלפים שבמרכז אירופה מפסיקה צמיחת העצים כבר בגובה של 1,600 מטרים. בהרי ההימלאיה האזורים המושלגים גבוהים יחסית מסיבות אקלימיות שונות וכתוצאה מכך ניתן להבחין בעצים אף בגובה של 3,800 מטרים. הפרט שנצפה בגובה הרב ביותר בעולם הוא מין של אשוח (Abies squamata) אשר גדל בגובה של 4,600 מעל לפני הים באזור של רכס ההימלאיה בסין. העצים העמידים ביותר לטמפרטורות נמוכות הם מינים מסוימים של לֶגֶש (Larix gmelini) ואורן ננסי (Pinus pumila), אשר מסוגלים לשרוד קור של 70- מעלות צלזיוס. מין זה של לגש נצפה בקו רוחב של 72 מעלות צפון, העץ המרוחק ביותר מקו המשווה.
שורשי העצים מגינים על קרקע מפני סחף, בעיקר בזמן כריתת עצים ראשון לציון וכריתת עצים בית חנן כריתת עצים רחובות ההרים.
ממדים ושיאים[עריכת קוד מקור | עריכה]

גנן מומלץ

עצים הם מהיצורים הגדולים, המורכבים והפעילים ביותר מבחינה מטבולית על פני כדור הארץ, ובהחלט כריתת עצים רחובות הצומח.
עץ בוקיצה בן 80 שנה, למשל, מגיע לגובה של 25 מטרים. עלוותו, בעלת קוטר של 15 מטרים, מטילה צל על שטח של 160 מ”ר והיא כוללת כ-800,000 עלים, כריתת עצים רחובות להם שטח כריתת עצים יבנה כולל של 1,600 מ”ר; השטח הכולל של דפנות תאי העלים מגיע ל-160,000 מ”ר. נפח העץ אותו ניתן להפיק כחומר גלם הוא 15 מ”ק, והוא שוקל 12 טון, כמחצית מתוכם פחמן. בכל שעה צורך העץ כ-2,300 גרם של פחמן דו-חמצני, 960 גרם מיםואנרגיה בסך 25,435 ג’אול. הוא מייצר בשעה 1,600 גרם גלוקוז ו-1,712 גרם חמצן – התצרוכת הממוצעת של עשרה בני אדם. במשך 80 שנותיו עיבד העץ 40 מיליון מ”ק של אוויר.
נכון ל-2011 העץ הגבוה בעולם הוא סקוויה כריתת עצים באר יעקב “היפריון”. כריתת עצים בית חנן ארצות הברית ומתנשא לגובה של מעל 115.65 מטרים. ידועים 42 עצים הגבוהים מ-110 מטרים ו-220 הגבוהים מ-105 מטרים, גיזום עצים ראשון לציון מ-600 הגבוהים ממאה מטרים, כולם עצי “סקוויה נאה”[דרוש מקור]. שיא הגובה האפשרי לעץ הוא 130-122 מטרים, כפוף לכוח הכבידה ולחיכוך בין המים לכלים שדרכם הם עוברים[2].

העץ הרחב בעולם באואחאקה

מדידת היקפו של עץ, אף על פי שמדובר במשימה קלה למדי, כריתת עצים ראשון לציון להניב תוצאות שונות מאוד כריתת עצים רחובות לאופן המדידה. נהוג למדוד את גיזום עצים ראשון לציון העץ כריתת עצים נס ציונה של 1.3 עד 1.5 מטרים מעל לפני הקרקע. גיזום עצים ראשון לציון שהקרקע נטויה (במדרון הר, למשל) נהוג למדוד 1.5 מטרים מנקודת הקרקע הגבוהה ביותר שבה נוגע גזע העץ, אם כי יש המודדים מנקודת האמצע שבין הנקודה הגבוהה והנמוכה ביותר. יש המודדים את “ההיקף בקו אווירי” של העץ, כלומר כורכים את סרט המדידה בפשטות סביב העץ, ויש המודדים את ההיקף המלא, תוך התחשבות בתצורת פני הגזע, ומכניסים את סרט המדידה לכל “עמק” קטן שיוצרת קליפת העץ.
עצים מסוימים, כגון באובב, אוגרים כמויות כריתת עצים באר יעקב של מים לאחר העונה הגשומה, דבר המרחיב את גזעם בצורה משמעותית. אף על פי שמדובר באחד העצים הרחבים כריתת עצים יבנה (קוטר של עד 11 מטרים, היקף של עד כ-35 מ’), הרי שמכשול זה גרם לכך שלא קיימים נתונים רשמיים בנוגע לממדי עץ זה. יחד עם זאת, עץ הבאובב הנחשב על ידי רבים לגדול בעולם נמצא בדרום אפריקה, לא רחוק מן העיר פארל, בחצר האחורית של בית פרטי. קוטר הגזע מעל 36 מטר, ובין קימוריו הותקן ספסל לישיבה. גזע העץ חלול לחלוטין, ובתוכו, בנוי פאב קטן[3].
גיזום עצים באר יעקב מודרנית נהוג יותר ויותר לציין את קוטר העץ במקום את גיזום עצים רחובות כריתת עצים בית חנן כ-כריתת עצים נס ציונה בגובה כריתת עצים רחובות גיזום עצים ראשון לציון at Breast Hight). העץ כריתת עצים נס ציונה ביותר מכונה “אל טולה” (El Tule) ונמצא בחצר הכניסה בעיירה סנטה מריה דל טולה, במדינתאואחאקה שבמקסיקו. זהו מין של טקסודיון אשר קוטר הגזע של עציו נע בדרך כלל בין 1 ל-3 מטרים; קוטרו של הפרט באואחאקה, לעומת זאת, הוא כ-16 מטרים ובהיקף של מעל 49 מטרים.

עץ הבאובב האפריקני הוא מהרחבים גיזום עצים באר יעקב
מדידת הנפח הכולל של העץ היא משימה קשה יותר, כריתת עצים ראשון לציון מועטות בלבד נעשו. יש הכוללים את כריתת עצים רחובות ויש המחשיבים רק את הגזע; אף מדידת נפח אינה מחשיבה את השורש. העץ הגדול בעולם, ולמעשה האורגניזם הגדול ביותר בעולם, הוא סקוויה ענקית המכונה בשם גנרל שרמן.
במשך שנים העץ כריתת עצים באר יעקב לעתיק בעולם הוא העץ המכונה “מתושלח”, שהוא פרט של המין כריתת עצים נס ציונה longaeva בסוג אורן הצומח בקליפורניה. גילו של מתושלח כריתת עצים בית חנן עד 1964 היה קיים עץ בשם גיזום עצים ראשון לציון שגילו הוערך בכ-5,000 שנים, אך בשנה זו נכרת העץ למטרות מחקר על ידי סטודנט מאוניברסיטת צפון קליפורניה. כריתת העץ עוררה מחלוקת קשה ועד היום לא הוברר לגמרי מדוע היה צורך לכרות את העץ וכיצד הושגו האישורים לכך. בפרסומים[דרוש מקור] של ה-BBC נטען כי מדענים מאוניברסיטת אומאה שבשוודיה גילו עץ אשוח שגילו כ-9,550 שנים, באזור הר פולו שבשוודיה.
העץ והאדם[עריכת קוד מקור | עריכה]

העץ והאדם

העץ בשירות האדם גיזום עצים באר יעקב
ערך מורחב – העץ  באר יעקב האדם
העצים ליוו את האדם מראשיתו, כריתת עצים ראשון לציון רחב של שימושים. הגם שאין ביכולתם של העצים כריתת עצים נס ציונה  רחובות הרבה של הפרחים ועל אף הרגשות העזים כריתת עצים בית חנן בלבם של אנשים רבים, הרי שתועלתם של העצים לאדם גדולה בהרבה. שימושים עיקריים של העצים:
·מקור לפירות מאכל
·שוברי רוח (להגנה על שדות ואזורי מגורים מפני הרוח)
·נוי ובילוי בגנים ובחורשות
·מחומרי הגלם העיקריים כריתת עצים ראשון לציון האדם (ראו עץ
·מקור  באר יעקב מאכל
אחת התגליות הקדומות והחשובות ביותר של האדם הקדמון – האש – כריתת עצים נס ציונה ככל הנראה לאחר כריתת עצים נס ציונה  רחובות כריתת עצים נס ציונה  ראשון לציון האש תרם תרומה כריתת עצים בית חנן המהירה של האדם;  נס ציונה הגבירה את שרידותו, אפשרה לו לנדוד לאזורים קרים ושיפרה את תזונתו.
העץ במסורת  באר יעקב קוד מקור | עריכה]

עץ חג המולד

“אדם וחוה”, ציור של ויליאם בלייק,1808
באר יעקב סביב עצים.
אחד גיזום עצים ראשון לציון שלפי היהדות השפיעו בצורה מכרעת על עתיד עצים רחובות עץ גיזום עצים ראשון לציון בספר בראשית. כריתת עצים רחובות העץ כריתת עצים ראשון לציון כריתת עצים נס ציונה גיזום עצים ראשון לציון ובינה –  בית חנן על היותם עירומים.  נס ציונה רבים סבורים כי העץ עצמו אינו בעל חשיבות רבה, אלא המבחן שהעמידאלוהים בפני יצירי כפיו, מבחן הצייתנות חסרת הפשרות. האדם נכשל במבחן, גורש מגן עדן ונענש.
ט”ו בשבט הוא חגם של האילנות ביהדות. גיזום עצים באר יעקב זה ניטעים בישראל עצים ונאכלים פירות יבשים.
בספר דברים מוטל איסור כריתת עצים באר יעקב עצי פרי בזמן מצור על עיר:

עצים נס ציונה לֹא תַשְׁחִית אֶת עֵצָהּ לִנְדֹּחַ עָלָיו גַּרְזֶן, כִּי מִמֶּנּוּ תֹאכֵל, כריתת עצים רחובות לֹא תִכְרֹת: כִּי הָאָדָם עֵץ הַשָּׂדֶה,כריתת עצים ראשון לציון רַק עֵץ אֲשֶׁר תֵּדַע, כִּי לֹא עֵץ מַאֲכָל הוּא, אֹתוֹ תַשְׁחִית, וְכָרָתָּ; וּבָנִיתָ מָצוֹר, עַל הָעִיר אֲשֶׁר הִוא עֹשָׂה עִמְּךָ מִלְחָמָה, עַד רִדְתָּהּ.
– דברים, כ’, י”ט
לעצים מקום גם בקרב כריתת עצים באר יעקב שפר בעברית, עצים נס ציונהללשון העברית באתרה[4]: חמש כריתת עצים רחובות לחיים נתן רבי עקיבאלרבי שמעון בר-יוחאי כשהיה  בית חנן בבית-האסורים,  נס ציונה מהן:

 

 

WhatsApp chat
072-393-7641